Taganemisõigus

 

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tack MR e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale kätte toimetatud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud Tack MR -i e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Ostes Tack MR e-poest, nõustub tarbija taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Tack MR e-pood järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikkuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks.

Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata.
2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Tack MR e-poe aadressil myyk@tackmr.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist.
3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 15 Euro ulatuses , välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, Tack MR OÜ tagastada.
5. Tack MR OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.
6. Tagastusõigus ei kehti arvutitarkvarale, mille ümbrise on tarbija avanud
7.Tack MR OÜ on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.